• Advertisement

Moderator Control Panel ]

จังหวัดเชียงราย จัดงาน “ไทยวนคืนถิ่น”

ข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย เชียงราย สิบสองปันนา เชียงตุง-เมืองลา หลวงพระบาง
  • Ads

จังหวัดเชียงราย จัดงาน “ไทยวนคืนถิ่น”

โพสต์โดย ichiangrai » อังคาร มี.ค. 10, 2015 11:32 am

รูปภาพ

จังหวัดเชียงราย จัดงาน “ไทยวนคืนถิ่น” สานสัมพันธ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในไทยและเพื่อนบ้านผ่านเอกลักษณ์ผ้าจก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงแสนและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดเชียงราย (http://www.ichiangrai.co.th) จัดงาน “ไทยวนคืนถิ่น”ร่วมฟื้นฟูสืบสานสายใยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนผ่านเอกลักษณ์ผ้าจก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงแสนสอดคล้องนโยบายปีท่องเที่ยววิถีไทยของรัฐบาลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นายมงคล สิทธิหล่อ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน ถือว่าเป็นชาติพันธุ์หลักและดั้งเดิมในแคว้นโยนกนคร ถิ่นกำเนิดของเมืองเชียงแสน โดยตามตำนานสิงหนวัตินั้น สิงหนวัติกุมารโอรสของท้าวเทวกาล ซึ่งปกครองบ้านเมืองอยู่ทางยูนนาน ประเทศจีน ได้นำผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้ คือ เชียงราย เชียงแสน ในปัจจุบัน และในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แคว้นโยนกนครหรือเมืองเชียงแสน ได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า เมื่อไทยได้ตีเมืองเชียงแสนคืนมาจากพม่าแล้วมีการรวบรวมผู้คนชาวเชียงแสนไปอาศัยอยู่ในหลายแห่งทั้งในประเทศไทยและเพื่อนบ้าน อาทิ เชียงใหม่ ลำปาง น่าน ราชบุรีและสระบุรี ตลอดจนหลวงพระบาง (สปป. ลาว)

ทั้งนี้ คนไทยวน เป็นชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเฉพาะด้านการทอผ้าที่เรียกว่า “การทอ ผ้าจก” ที่มีเทคนิคการทอทั้งลวดลายที่วิจิตรพิสดารแปลกตา ประกอบกับเทคนิคการทอถึง 5 เทคนิค ได้แก่ การจก (ล้วง) การมัดหมี่ (มัดก่าน) การยกมุก (ขิด) การปั่นไกหรือการฟั่น และการควั่นเส้นด้ายเข้าด้วยกัน ดังนั้นผ้าจกไทยวน จึงเป็นรากเหง้าที่บ่งบอกถึงวิถีและวัฒนธรรมของคนเชียงแสน ผู้เป็นต้นกำเนิดของ “คนเมือง” การอนุรักษ์ผ้าจกไทยวน จึงเปรียบเหมือนการอนุรักษ์วิถีและวัฒนธรรมของ “คนเมือง” ซึ่งองค์ความรู้รากวัฒนธรรมผ้าจกไทยวนจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเก็บรวบรวมและหาแนวทางการพัฒนาตลอดจนสืบทอดกันต่อไป กระทรวงการวัฒนธรรม จึงร่วมกับ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการ “สืบสานสายใยผ้าจกรวมใจไทยวน ส่งเสริมการท่องเที่ยว” เพื่อร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ ผ้าจกไทยวน และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา (2 เมษายน 2558) ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองเชียงแสนอันสอดคล้องกับนโยบายปีท่องเที่ยววิถีไทยของรัฐบาล โดยกำหนดจัดงาน “ไทยวนคืนถิ่น” ขึ้น ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2558 ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การส่งมอบผ้าจกไทยวนจากชมรมไทยวนเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าล้านนาของวัดพระธาตุผาเงา การจัดเสวนาเรื่องการอนุรักษ์และการพัฒนาผ้าจกของคนไทยวนแต่ละกลุ่มจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การศึกษาดูงานพื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน การแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มไทยวน การจัดงานขันโตก การจัดขบวนแห่ผ้าจกรอบเมืองเชียงราย (http://www.ichiangrai.co.th) และจากเวียงเชียงแสนสู่วัดพระธาตุผาเงา

นายมงคล กล่าวปิดท้ายว่า การจัดงาน “ไทยวนคืนถิ่น” ในครั้งนี้ จะทำให้ชาวเชียงรายตระหนักถึงคุณค่าของรากวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของตน เกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดในรากวัฒนธรรมผ้าจกเชียงแสน และเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนต่อไปอีกด้วย

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


ภาพประจำตัวสมาชิก
ichiangrai
 
โพสต์: 154
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ต.ค. 15, 2014 8:15 am

ย้อนกลับไปยัง News: ข่าวท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 9 ท่าน

cron

185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทร. 081-8854644 (หนุ่ย) E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com
จองโรงแรมเชียงราย | ทัวร์เชียงรายเช่ารถตู้เชียงราย | เชียงตุง-เมืองลา | สิบสองปันนา | เชียงของ-หลวงพระบาง