อัพเดทเชียงตุง

เชียงตุง มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมไตเขิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมไตเขิน เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวอารยธรรมไตเขิน (1) ทัวร์เชียงตุง เมืองยอง 3วัน 2คืน 8800 บ. (ไปรถ-กลับรถ) และ (2) ทัวร์เชียงตุง ดอยเหมย วัดบ้านแอ่น เมืองยอง บ้านแยกบ้านแสน 4วัน 3คืน 10800 บ.