จอยทัวร์

13-19 พฤศจิกายน และ 18-24 ธันวาคม 2566 นี้ จอยทัวร์ เชียงของ-สิบสองปันนา-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 7วัน 6คืน ท่านละ 29,800 บาท (ครบ 8 ท่านเดินทางทันที) ทัวร์เชียงของ-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 7วัน 6คืน 29,800 บ.