ชวนท่านทัวร์เวียงจันทน์-สิบสองปันนา-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 7วัน 6คืน (รถไฟ-รถทัวร์)

ทัวร์เส้นทางท่องเที่ยว R3a ตามรอยอารยธรรมไทลื้อสิบสองปันนา จากเวียงจันทน์ถึงเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เวียงจันทร์-สิบสองปันนา-คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า-7วัน6คืน

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

สิบสองปันนา (12 ปันนา) หรือ เชียงรุ่ง หรือ เชียงรุ้ง คำเมือง (ภาษาไทยเหนือ) เรียก เจียงฮุ่ง ส่วนชาวจีนเรียก จิ่งหง (Jing Hong) สิบสองปันนาคือเมืองเอกในเขตการปกครองตนเองของมณฑลยูนาน ประเทศจีน

สิบสองปันนา ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองฮำ หรือกาหลั่นป้า อำเภอเมืองไห่ และอำเภอเชียงรุ่ง เมืองนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาวไทลื้อ ที่มีวัฒนธรรมของตนเองที่เด่นชัด ทั้งภาษา การแต่งกาย ชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน และอาหารการกิน

การเดินทางครั้งนี้ใช้เส้นทางที่ในอดีตชาวไทลื้อใช้อพยพหนีภาวะสงครามเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ปัจจุบันภูมิประเทศและวัฒนธรรมของดินแดนนี้ยังค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งทิวทัศน์ของภูมิประเทศที่สวยงามตามธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่เด่นชัดของชาวไทลื้อ การเดินทางทริปนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม และเมื่อได้ไปเยือนแล้วย่อมได้ภาพถ่ายสำหรับความทรงจำที่ดีและความประทับใจจากการท่องเที่ยว

การเดินทางไป สิบสองปันนา สมัยก่อนต้องใช้เรือ โดยนั่งเรือจากสามเหลี่ยมทองคำ ทวนกระแสแม่น้ำโขง ใช้เวลาล่องเรือขาขึ้น 3 วัน และล่องเรือขากลับอีก 2 วัน เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปทำให้รูปแบบการเดินทางทัวร์ทริปนี้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยเดินทางด้วยรถยนต์ โดยเฉพาะรถตู้ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ดินแดนเมืองตระกูล "เชียง" เช่น เชียงตุง เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) เชียงแสน เชียงของ เชียงทอง (หรือหลวงพระบางในปัจจุบัน) ในอดีตต่างก็มีความสัมพันธ์แบบเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ปัจจุบันแม้ต่างถูกปักปันแบ่งเขตแดนใหม่กลายเป็นคนต่างสัญชาติกันไปเสียแล้ว แต่สายสัมพันธ์แห่งความเป็นบ้านพี่เมืองน้องก็ยังคงพอให้สัมผัสได้จากการพูดคุยด้วยสำเนียงภาษาที่ค่อนข้างจะคุ้นหู โดยเฉพาะคนท้องถิ่นภาคเหนือของไทย รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน ลักษณะทางพันธุศาสตร์ของคนและสถาปัตยกรรมก็มีความคล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชัด

เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) หรือชื่อทางการคือ จิ่งหง (Jing Hong) เมืองเอกในมณฑลยูนนานของจีน เมืองในตระกูล "เชียง" ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมาสืบเนื่องยาวนานและน่าไปเยือนสักครั้ง ด้วยโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) ไปรถ-กลับเรือ

จองทัวร์ติดต่อ: หนุ่ย 081-8854644 บจ.ไอเชียงราย

ข้อมูลหลวงน้ำทา - เขียงรุ่ง (สิบสองปันนา):
1. เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) ประเทศจีน
2. หลวงน้ำทา ประเทศลาว
3. แผนที่หลวงน้ำทา จาก Google Map

คลิ๊กดูแผนที่ขนาดใหญ่

4. แผนที่เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา) จาก Google Map

คลิ๊กดูแผนที่ขนาดใหญ่

สอบถามราคาทัวร์เส้นทางสายไหม 4 เชียง (เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ่ง เชียงทอง) โทรสายด่วนจองทัวร์: หนุ่ย 081-8854644 บจ.ไอเชียงราย คนท้องถิ่น ใจบริการเกินร้อย