วันที่  1

08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย นำท่านไหว้อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลองชิมชาอันเลื่องชื่อ ชมสุสานนายพลต้วน เดินเที่ยวตลาดชาวเขาเก็บรูปภาพดอกไม้อันสวยงามบนดอยทานอาหารเที่ยงสไตล์ยูนนาน

13.00 น. นำท่านเดินทางต่อที่ดอยตุง ชมสวนกุหลาบพันปีบนผาช้างมูบ ไหว้พระธาตุดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวงพระตำหนักดอยตุง เก็บภาพสวยงามแล้วเดินทางไปยังดอยภูชี้ฟ้า เข้ารีสอร์ทที่พัก รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามสบาย

วันที่ 2

05.00 น. นำท่านชมทะเลหมอกจุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับลงมาทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท จากนั้นเดินทางไปดอยผาตั้งชมผาบ่อง (ประตูสู่ลาวในอดีต) ทัศนียภาพผาตั้งและประเทศลาว ได้เวลาเดินทางกลับลงดอยแวะเที่ยวน้ำตกภูซาง (อ.ภูซาง จ.พะเยา) เดินทางสู่ อ.เมืองเชียงราย เที่ยวชมวัดร่องขุ่น รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. ชมความงามของวัดพระแก้ว และเยี่ยมชมบ้านดำ อ.ถวัลย์ จากนั้นนำท่านไหว้ขอพรพระเจ้าล้านทอง ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และชมทัศนียภาพอันสวยงาม

17.00 น. นำท่านส่งสนามบินเชียงราย

คลิ๊กโหลดโปรแกรมทัวร์เชียงรายดอยสวย 2วัน 1คืน

ทัวร์เชียงรายกับคนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)

ozio_gallery_lightgallery

วันที่  1

08.15 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลอง ชมหมู่บ้านอีก้อสามแยก และหมู่บ้านสันติคีรี ศึกษาประวัติศาสตร์ดอยแม่สลองที่อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ ประเทศไทย (กองพล 93) ชมสุสานนายพลต้วน เดินชมตลาดและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันสไตล์ยูนนานบนดอยแม่สลอง

13.00 น. นำท่านเดินทางไปดอยตุง ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอแห่งแรงบันดาลใจ

14.30 น. นำท่านสักการะพระธาตุดอยตุง

15.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.แม่สาย ชมบรรยากาศและทัศนียภาพ 2 ประเทศที่จุดชมวิวพระธาตุดอยเวา กราบสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรส และพระพี่นางสุพรรณกัลยา และเก็บรูปแมงเวายักษ์(แมงป่องช้าง)

18.00 น. นำท่านรับประทานอาหารเย็น สไตล์ขันโตก ณ สบันงาขันโตก ใน อ.เมือง จ.เชียงราย

19.00 น. นำท่านเดินชมตลาดไนท์บาซ่าร์

20.00 น. นำท่านเข้าที่พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย

วันที่  2

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.30 น. นำท่านเดินทางชมอลังการวัดร่องขุ่น

09.30 น. นำท่านไปยัง อ.เชียงแสน (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)

10.30 น. นำท่านชมหอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำดินแดนสามประเทศ ไทย พม่า ลาว อันโด่งดังไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านสักการะพระพุทธนวล้านตื้อพร้อมกับชมทัศนียภาพแม่น้ำโขง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร อ.เชียงแสน

13.00 น. นำท่านไปนมัสการวัดพระธาตุผาเงา จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ชมเมืองเก่าโยนกนคร (เมืองเชียงแสน)

14.30 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.เมือง จ.เชียงราย

15.30 น. นำท่านสักการะพระหยกเชียงรายที่วัดพระแก้ว และเดินทางชมความสวยงามของวัดพระสิงห์

17.30 น. นำท่านเดินทางไปสนามบินเชียงราย

คลิ๊กโหลดโปรแกรมทัวร์เชียงรายสุขใจ 2วัน 1คืน

ทัวร์เชียงรายกับคนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)

ozio_gallery_lightgallery

วันที่  1

08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย นำท่านไหว้สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และทานอาหารเช้า กาแฟโบราณบริเวณหอนาฬิกาเชียงราย พร้อมชมความงามและของหอนาฬิกาศิลปะฝีมือ อ.เฉลิมชัย ผู้สร้างและออกแบบ เดินทางไปวัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย

11.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนี ชมศิลปะโทนสีดำ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินชื่อดัง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารบนดอยตุง

13.00 น. นำท่านชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอแห่งแรงบันดาลใจ

15.00 น. นำท่านสักการะพระธาตุดอยตุง

16.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.แม่สาย ชมบรรยากาศและทัศนียภาพ 2 ประเทศที่จุดชมวิวพระธาตุดอยเวา กราบสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรส และพระพี่นางสุพรรณกัลยา และเก็บรูปแมงเวายักษ์(แมงป่องช้าง)

18.30 น. นำท่านเข้าที่พักในตัว อ.แม่สาย

19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกช็อบปิ้งบริเวณโรงแรมใน อ.แม่สาย

วันที่  2

08.30 น. หลังจากทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้ว พาท่านทำเอกสารผ่านแดนเดินทางข้ามไปยัง อ.ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ไหว้วัดจีนที่ใหญ่ที่สุดใน อ.ท่าขี้เหล็ก/ วัดสายเมือง(ไทยใหญ่) กราบขอพร ครูบาแสงหล้า / วัดพระหยก (ศิลปะพม่า) ขึ้นไปไหว้พระธาตุชเวดากอง (จำลองจาก ย่างกุ้ง) พร้อมชมทัศนียภาพเมือง แวะช้อปปิ้งสินค้าตลาดท่าล้อ (ท่าขี้เหล็ก)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางไปชมความงามสามเหลี่ยมทองคำดินแดนสามประเทศ ไทย พม่า ลาว อันโด่งดังไปทั่วโลก ไหว้พระพุทธนวล้านตื้อพร้อมกับชมทัศนียภาพแม่น้ำโขง

14.00 น. นำท่านสักการะวัดพระธาตุเจดีย์หลวง ชมเมืองเก่าโยนกนคร (เมืองเชียงแสน)

15.00 น. นำท่านไหว้พระธาตุจอมกิตติอันศักดิ์สิทธิ์

16.00 น. เดินทางกลับเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

17.00 น. นำท่านเดินทางถึงสนามบินเชียงราย

คลิ๊กโหลดโปรแกรมทัวร์เชียงรายสบายใจ 2วัน 1คืน

ทัวร์เชียงรายกับคนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)

ozio_gallery_lightgallery

มาแอ่วเจียงฮายกั๋นเต๊อะเจ้า โปรแกรมทัวร์ 7 อะเมซิ่งเชียงราย 3 วัน 2 คืน - 7 Amazing Chiang Rai 3 Days 2 Nights นำเสนอหื้อนักท่องเที่ยวได้พิจารณาเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายตลอดปี อีกหนึ่งโปรแกรมทัวร์ที่ท่านไม่ควรพลาด!

โปรแกรมเที่ยวเชียงราย 7 Amazing Chiang Rai (7 อะเมซิ่ง เชียงราย) 3 วัน 2 คืน

วันแรก (Day 1)

08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย
09.00 น. สักการะอนุสาวรีย์พญามังราย
10.00 น. นมัสการพระหยกเชียงราย ณ วัดพระแก้ว
11.00 น. สักการะอัฐิพญามังราย ณ วัดดอยจอมทอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
13.00 น. กราบรอยพระบาท ร.9 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช
14.00 น. ชมไร่แม่ฟ้าหลวง
16.00 น. แวะพิพิธภัณฑ์อูปคำ
17.00 น. นำท่านเข้าที่พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย
18.00 น. อาหารค่ำที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านเดินไนท์บาร์ซาร์ ได้เวลาพอสมควร ส่งท่านเข้าโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย

วันที่สอง (Day 2)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. เดินทางไปพระธาตุดอยตุง มนัสการพระธาตุดอยตุง เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอแห่งแรงบันดาลใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางไปชมความทัศนียภาพชายแดนไทย-พม่า-ลาว ณ สามเหลี่ยมทองคำ ไหว้พระพุทธนวล้านตื้อ ริมฝั่งแม่น้ำโขง
14.00 น. นำท่านชมเมืองเก่าเชียงแสน และวัดเจดีย์หลวง
15.00 น. นำท่านสักการะพระธาตุจอมกิตติอันศักดิ์สิทธิ์
16.30 น. นำท่านเดินทางกลับ อ.เมือง จ.เชียงราย
18.00 น. นำท่านรับประทานอาหารค่ำ สไตล์ชันโตก ณ สบันงาขันโตก ชมการแสดงฟ้อนรำอันสวยงาม หลังอาหารเย็น นำท่านเข้าที่พัก

วันที่สาม (Day 3)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. นำท่านชมความงามวัดร่องขุ่น อลังการงานสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเชียงรายเวิร์ลคลาสรุ่นยังเติร์ก
10.00 น. นำท่านชมบ้านดำ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน โดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินเชียงรายเวิร์ลคลาสรุ่นเดอะ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านไป อ.แม่สาย สักการะ พระธาตุดอยเวา อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา และชมทัศนียภาพเมืองชายแดนไทย-พม่า จากนั้นอิสระท่านช็อปปิ้งตลาดดอยเวา อ.แม่สาย
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับ อ.เมือง จ.เชียงราย
17.00 น. นำท่านส่งสนามบินเชียงราย

คลิ๊กดาวน์หลดโปรแกรม อะเมซิ่งเชียงราย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงรายกับคนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)

ozio_gallery_lightgallery

ทัวร์เที่ยวเชียงรายใน 1 วัน ทัวร์ไหว้พระธาตุ 9 จอม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงราย

พระธาตุ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ซึ่งเรามักจะได้ยินได้ฟังคำบอกเล่าจากบรรพชนอยู่เสมอว่า ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ของบางเดือน จะเกิดปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ เช่น การปรากฏลำแสงพวยพุ่ง สุขสว่างสดใสเป็นรัศมีสีแดง สีเหลือง สีขาว ขึ้นรอบองค์พระธาตุ หรือ พาดผ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าบ้าง หรือปรากฏความร่มเย็นเป็นสุขมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลในที่ที่แห้งแล้งบ้าง หรือปรากฏกลิ่นหอมโรยรื่นอบอวลชวนให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสรอบๆสถานที่ตั้งของพระธาตุบ้าง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สำแดงออกมาโดยอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพ ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผองชนเป็นอันมาก 

พระธาตุ จึงเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนเป็นองค์แทนพระองค์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญเพียรเผยแพร่หลักธรรมแห่งพุทธศาสนา เพื่อการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมความทุกข์ทั้งปวง อันจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตของผู้ที่เคารพและศรัทธา


ตามคติความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณกาล เชื่อกันว่าการได้ทำบุญวัดประจำปีเกิด หรือการได้ไปทำบุญวัดที่เป็นมงคลนามทั้งเก้า รวมถึงการได้ไปนมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา

พระธาตุ 9 จอม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนต่างๆ ของพระวรกายโดยแท้ มีประวัติตำนานกล่าวขานที่เป็นพุทธมงคลรวมทั้งนามที่ตั้งก็เป็นมงคลนาม ผู้ที่ได้สักการะพระธาตุครบทั้งเก้าจอมจะถือว่าน้อมรับมงคลอันยิ่งใหญ่และสิ่งงดงามมาสู่ชีวิตของตนเองและบริวาร ดังนั้น เมื่อท่านวางแผนมาเยือนเชียงราย เรียนเชิญท่านเดินทางไหว้พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 จอมใน 1 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล ข้อมูลพระธาตุทั้ง 9 จอม คลิ๊ก

โครงการ Fly & Drive (บินไปกลับ-ขับรถเที่ยว) เป็นหนึ่งในโครงการโปรโมท "เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐไทยกิจคึกคัก" โดย ททท.เพื่อส่งเสริมให้ผู้รักการท่องเที่ยวเดินทางจากจุดต้นกำเนิดการเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามภาคต่างๆ ของประเทศ จากนั้นท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นด้วยรถยนต์ โครงการนี้มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจนำเสนอมากมาย แต่เรานำมาเสนอ ณ ที่นี้เพียงเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

Fly & Drive เส้นทางแม่ฟ้าหลวง เชียงราย-ดอยแม่สลอง-ดอยตุง-แม่สาย (2วัน 1คืน)

ไร่ชาแม่สลอง

ชาวเขาเชียงรายสันติคีรี ดอยแม่สลอง

เชียงรายคือดินแดนแห่งชนเผ่า เส้นทางนี้คือเส้นทางเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาที่สวยงามพร้อมเที่ยวดอยแม่สลองและดอยตุง

ดอยตุงดอยแม่สลอง ชุมชนอดีตทหารจีนกองพล 93 แหล่งปลูกชาอูหลงชั้นเยี่ยมและอาหารจีนยูนนานเลิศรส ชมดอกซากุระบานเรียงรายสองข้างทางเข้าหมู่บ้านสันติคีรีในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม บนเส้นทางสู่ดอยแม่สลองจะมีหมู่บ้านชาวเขาหลายแห่งให้แวะเข้าไปเที่ยว เช่น จีนฮ่อ อาข่า ลาหู่ เย้า ม้ง

พระธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนดอยแม่สลองเพื่อถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสันติคีรีประมาณ 4 กิโลเมตร

ดอยหัวแม่คำ
หมู่บ้านชาวเขาหลายเผ่า มีทั้งเผ่าม้ง ลีซอ และอาข่าอยู่รวมกัน มีดอกบัวตองบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ชมงานปีใหม่ชาวเขาในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม

พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่โครงการพัฒนาดอยตุง ชมพระตำหนักดอยตุง เรือนไม้ศิลปะล้านนากับบ้านปีกไม้แบบสวิส ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด หอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระธาตุดอยตุง
นมัสการพระธาตุดอยตุงประจำปีกุน มีลักษณะเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนาสององค์คู่กัน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ดอยช้างมูบ
เป็นที่ตั้งของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่นหายาก โดยเฉพาะกุหลาบพันปีซึ่งจะออกดอกสวยงามในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี

แม่สาย
อำเภอเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยม

วางแผนการเดินทาง
การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง เชียงรายใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที
ระยะเวลาทัวร์ 2 วัน 1 คืน
การเช่ารถขับสามารถเช่าได้จากผู้ให้บริการทั้งแบรนด์ local และ global

GPS ละติจูด (N) | ลองจิจูด (E)
เชียงราย 19' 54' 54.5" | 99' 49' 36.3"
ดอยแม่สลอง 20' 9' 52" | 99' 37' 6"
ดอยตุง 20' 17' 1.8" | 99' 48' 23.2"
แม่สาย 20' 25' 49" | 99' 52' 57"

วางแผนการเดินทาง
วันที่ 1 เชียงราย - ดอยแม่สลอง - ดอยหัวแม่คำ - แม่สลอง (ประมาณ 165 กิโลเมตร)
ออกจากเชียงราย มุ่งหน้าสู่ดอยหัวแม่คำ ดอยแม่สลอง (ถ้าไม่อยากนอนแม่สลอง อาจขับรถไปนอนต่อดอยตุงได้)

วันที่ 2 ดอยแม่สลอง - ดอยตุง - แม่สาย (ประมาณ 70 กิโลเมตร)
ไปเที่ยวดอยตุง ตลาดท่าขี้เหล็ก หากมีเวลาเหลืออาจไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 35 กิโลเมตร แล้วค่อยเดินทางกลับตัวเมืองเชียงราย


แผนที่ fly&drive แม่ฟ้าหลวง

การเดินทาง
จากเชียงรายใช้ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าอำเภอแม่จัน จนถึงกิโลเมตร 860 เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทาง 1130 ไปประมาณ 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทาง 1234 ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เจอสามแยก หากเลี้ยวขวาเป็นทาง รพช. ไปบ้านเทอดไทยและดอยหัวแม่คำ หากเลี้ยวซ้ายเป็นเส้นทาง 1234 ตรงไปอีกประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงดอยแม่สลอง จากแม่สลองไปดอยตุงย้อนกลับทางเดิมจนถึงบ้านป่าเมี่ยง เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทาง 1338 จากดอยตุงไปอำเภอแม่สายใช้เส้นทาง 1149 บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวซ้าย ขากลับใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 เข้าสู่เชียงราย ระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร

นอนสบาย
ดอยแม่สลอง มีรีสอร์ตให้เลือกพักอยู่หลายแห่ง
ดอยตุง มีโรงแรมดอยตุงลอดจ์ ของโครงการพัฒนาดอยตุง โทร 0 5376 7015-7 ต่อ 2277, 2413

อร่อยรายทาง
อาหารจีนยูนนาน กาแฟสดดอยตุง สับปะรดนางแล (มีมากในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน)

ช็อปปิ้ง
ชาอูหลงดอยแม่สลอง ผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาดอยตุง เช่น กาแฟ ผ้าทอ ถั่วมะคาเดเมีย สินค้าหัตถกรรมชาวเขา นานาสินค้าที่แม่สาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานเชียงราย โทร 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว 1672 หรือ www.tourismthailand.org

ozio_gallery_lightgallery

ไม่อยากเหนื่อยขับรถเอง ต้องการรถตู้พร้อมคนขับ ทีมงานบจก.ไอเชียงราย คนท้องถิ่น ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)

โครงการ Fly & Drive (บินไปกลับ-ขับรถเที่ยว) เป็นหนึ่งในโครงการโปรโมท "เที่ยวไทยคึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก" โดย ททท. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รักการท่องเที่ยวเดินทางจากจุดต้นกำเนิดการเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามภาคต่างๆ ของประเทศ จากนั้นท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนั้นด้วยรถยนต์ โครงการนี้มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจนำเสนอมากมาย แต่เรานำมาเสนอ ณ ที่นี้เพียงเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ข้อมูลโครงการทั้งหมด

Fly & Drive เส้นทางเลียบโขง เชียงราย-แม่สาย-เชียงของ-ภูชี้ฟ้า-พะเยา (2วัน 1คืน)

ภูชี้ฟ้า

เส้นทางละเมียดริมฝั่งโขง เริ่มจากเหนือสุดแดนสยามผ่านอารยธรรมเก่าแก่เมืองเชียงแสน จนสุดปลายทาง ณ เทือกดอยสุดเสียดฟ้า

วัดร่องขุ่นดอกทิวลิป

วัดร่องขุ่น ชมอุโบสถประดับกระจกอันวิจิตรตระการตา และภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพพระพุทธองค์หลังพระประธาน ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

แม่สาย จุดเหนือสุดแดนสยาม ย่านการค้าชายแดนไทย-พม่า

สามเหลี่ยมทองคำ รอยต่อระหว่างไทย พม่า และลาว เป็นจุดที่ลำน้ำรวกมาบรรจบกับแม่น้ำโขง จนมีชื่อเรียกขานกันว่า "สบรวก" หากมีเวลา แนะนำนั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศฝั่งแม่น้ำโขงของสามประเทศ ไทย พม่าและลาว

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา คุณและโทษของฝิ่นในทุกแง่มุม เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

เมืองโบราณเชียงแสน เที่ยวชมโบราณสถานต่างๆ ภายในเขตเมืองเก่า เช่น วัดพระเจ้าลานทอง วัดเจดีย์หลวง วัดป่าสัก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

วัดพระธาตุผาเงา นมัสการหลวงพ่อผาเงา ไหว้องค์พระธาตุผาเงาที่สร้างขึ้นบนก้อนหินขนาดใหญ่ และพระธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ ชมทิวทัศน์สองฝั่งโขงจากยอดดอย

เชียงของ อำเภอเล็กๆ ริมฝั่งโขง ตัวเมืองน่ารัก เงียบสงบ เที่ยววัดพระแก้ว ตลาดเช้า ฯลฯ เป็นจุดเดินทางต่อไปเมืองหลวงพระบางทางเรือ และสามารถข้ามฝั่งโขงไปเที่ยวเมืองห้วยทรายในฝั่งลาว

ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาแหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศ

ดอยผาตั้ง เป็นจุดทิวทัศน์ทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่ง โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมจะมีดอกซากุระบาน

ดอยผาหม่น ชมทิวลิปหลากสี แปลงไม้ดอกเมืองหนาว เช่น ดอกลิลลี่ ดอกหน้าวัว ที่ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น

เชียงคำ อำเภอที่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยลื้อไว้อย่างงดงาม เที่ยวชมศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อที่วัดหย่วน และชมจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราววิถีชีวิตชาวไทยลื้อที่วัดแสนเมืองมา

วัดพระเจ้านั่งดิน นมัสการพระประธานที่ไม่มีฐานชุกชี หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand

วางแผนการเดินทาง
การเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง เชียงรายใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที
ระยะเวลาทัวร์ 2 วัน 1 คืน
การเช่ารถขับสามารถเช่าได้จากผู้ให้บริการทั้งแบรนด์ local และ global

GPS ละติจูด (N) | ลองจิจูด (E)
เชียงราย 19' 54' 54.5" | 99' 49' 36.3"
แม่สาย 20' 25' 49" | 99' 52' 57"
เชียงของ 20' 15' 51" | 102' 24' 57"
ภูชี้ฟ้า 19' 50' 50" | 100' 26' 26"

วันที่ 1 เชียงราย - แม่สาย - ภูชี้ฟ้า (ประมาณ 235 กิโลเมตร)
ออกจากเชียงราย แวะเที่ยววัดร่องขุ่นแล้วไปแม่สาย สามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น เมืองโบราณเชียงแสน จากนั้นแวะนมัสการหลวงพ่อผาเงา ไปนอนบนภูชี้ฟ้า

วันที่ 2 ภูชี้ฟ้า - พะเยา - เชียงราย (ประมาณ 125 กิโลเมตร)
ตื่นเช้าไปดูทะเลหมอก ขับรถต่ไปดอยผาตั้ง ดอยผาหม่น แล้วย้อนกลับลงมาเที่ยวเชียงคำ พะเยา แล้วกลับเข้าเชียงราย

แผนที่ fly&drive เลียบโขง

การเดินทาง
จากเชียงรายไปวัดร่องขุ่นใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงราย-พะเยา) จากนั้นย้อนกลับทางเดิม ผ่านตัวเมืองเชียงรายไปจนถึงแม่สาย แล้วใช้เส้นทาง 1290 ไปเชียงแสน ต่อด้วยเส้นทาง 1129 ไปเชียงของ จากเชียงของไปภูชี้ฟ้าใช้เส้นทาง 1020 ไปอำเภอเทิง ประมาณ 12 กิโลเมตร เจอสามแยกเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทาง 1155 ผ่านอำเภอเวียงแก่นไปประมาณ 53 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงบ้านปางค่า ใช้เส้นทาง 1093 ถึงภูชี้ฟ้า ถนนนี้ขับรถต่อไปจะผ่านดอยผาหม่นสุดทางที่ผาตั้ง

ขากลับขับรถย้อนลงมาจากภูชี้ฟ้าแล้วใช้เส้นทาง 1155 ต่อด้วยเส้นทาง 1021 ผ่านอำเภอเชียงคำ อำเภอจุน จนถึงตัวเมืองพะเยา จากพะเยาใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึงตัวเมืองเชียงราย

นอนสบาย
บนภูชี้ฟ้ามีที่พักหลายแห่ง
ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น โทร 0 5391 8555

อร่อยรายทาง
ปลาแม่น้ำโขง มีร้านอาหารริมฝั่งโขงหลายร้านตลอดเส้นทาง บนภูชี้ฟ้าเช้าตรู่แนะนำบะหมี่หรือโจ๊กสำเร็จรูปร้อนๆสักถ้วย อร่อยลืมไม่ลงจริงๆ ชิมเมนูปลาสดๆ จากกว้านพะเยา ริมกว้านพะเยา มีร้านอาหารมากมายให้เลือก

ช็อปปิ้ง
สินค้าจากจีนในตลาดท่าขี้เหล็ก สไบ ตุง ย่าม และสินค้าทอผืนลายน้ำไหลจากชุมชนไทยลื้อ ข้าวแต๋นและผลิตภัณฑ์จากปลา อาทิ ปลาส้ม ปลาแดดเดียว ของฝากกว้านพะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม
ททท. สำนักงานเชียงราย (เชียงราย-พะเยา) โทร 0 5371 7433, 0 5374 4674-5

ozio_gallery_lightgallery

ไม่อยากเหนื่อยขับรถเอง ต้องการรถตู้พร้อมคนขับ ทีมงานบจก.ไอเชียงราย คนท้องถิ่น ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)

Free Joomla! templates by Engine Templates