• IMG_9816.jpg
  • พระธาตุดอยตุง1.jpg
  • พระธาตุดอยตุง2.jpg
  • หลักกิโลสามเหลี่ยมทองคำ.jpg

วันที่  1

08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย นำท่านไหว้อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางสู่ดอยแม่สลองชิมชาอันเลื่องชื่อ ชมสุสานนายพลต้วน เดินเที่ยวตลาดชาวเขาเก็บรูปภาพดอกไม้อันสวยงามบนดอยทานอาหารเที่ยงสไตล์ยูนนาน

13.00 น. นำท่านเดินทางต่อที่ดอยตุง ชมสวนกุหลาบพันปีบนผาช้างมูบ ไหว้พระธาตุดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวงพระตำหนักดอยตุง เก็บภาพสวยงามแล้วเดินทางไปยังดอยภูชี้ฟ้า เข้ารีสอร์ทที่พัก รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามสบาย

วันที่ 2

05.00 น. นำท่านชมทะเลหมอกจุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับลงมาทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท จากนั้นเดินทางไปดอยผาตั้งชมผาบ่อง (ประตูสู่ลาวในอดีต) ทัศนียภาพผาตั้งและประเทศลาว ได้เวลาเดินทางกลับลงดอยแวะเที่ยวน้ำตกภูซาง (อ.ภูซาง จ.พะเยา) เดินทางสู่ อ.เมืองเชียงราย เที่ยวชมวัดร่องขุ่น รับประทานอาหารเที่ยง

14.00 น. ชมความงามของวัดพระแก้ว และเยี่ยมชมบ้านดำ อ.ถวัลย์ จากนั้นนำท่านไหว้ขอพรพระเจ้าล้านทอง ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และชมทัศนียภาพอันสวยงาม

17.00 น. นำท่านส่งสนามบินเชียงราย

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

คลิ๊กโหลดโปรแกรมทัวร์เชียงรายดอยสวย 2วัน 1คืน

ทัวร์เชียงรายกับคนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)