ทัวร์เที่ยวเชียงรายใน 1 วัน ทัวร์ไหว้พระธาตุ 9 จอม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงราย

พระธาตุ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ซึ่งเรามักจะได้ยินได้ฟังคำบอกเล่าจากบรรพชนอยู่เสมอว่า ทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ของบางเดือน จะเกิดปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ เช่น การปรากฏลำแสงพวยพุ่ง สุขสว่างสดใสเป็นรัศมีสีแดง สีเหลือง สีขาว ขึ้นรอบองค์พระธาตุ หรือ พาดผ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าบ้าง หรือปรากฏความร่มเย็นเป็นสุขมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลในที่ที่แห้งแล้งบ้าง หรือปรากฏกลิ่นหอมโรยรื่นอบอวลชวนให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสรอบๆสถานที่ตั้งของพระธาตุบ้าง ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สำแดงออกมาโดยอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพ ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผองชนเป็นอันมาก 

พระธาตุ จึงเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนเป็นองค์แทนพระองค์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญเพียรเผยแพร่หลักธรรมแห่งพุทธศาสนา เพื่อการหลุดพ้นจากบ่วงกรรมความทุกข์ทั้งปวง อันจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตของผู้ที่เคารพและศรัทธา


ตามคติความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณกาล เชื่อกันว่าการได้ทำบุญวัดประจำปีเกิด หรือการได้ไปทำบุญวัดที่เป็นมงคลนามทั้งเก้า รวมถึงการได้ไปนมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือ ตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา

พระธาตุ 9 จอม บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนต่างๆ ของพระวรกายโดยแท้ มีประวัติตำนานกล่าวขานที่เป็นพุทธมงคลรวมทั้งนามที่ตั้งก็เป็นมงคลนาม ผู้ที่ได้สักการะพระธาตุครบทั้งเก้าจอมจะถือว่าน้อมรับมงคลอันยิ่งใหญ่และสิ่งงดงามมาสู่ชีวิตของตนเองและบริวาร ดังนั้น เมื่อท่านวางแผนมาเยือนเชียงราย เรียนเชิญท่านเดินทางไหว้พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 จอมใน 1 วัน เพื่อเป็นสิริมงคล

1. พระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง  2. พระธาตุจอมแว่ อ.พาน
3. พระธาตุจอมผ่อ อ.เวียงป่าเป้า 4. พระธาตุจอมแจ้ง อ.แม่สรวย
5. พระธาตุจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว  6. พระธาตุจอมทอง อ.เมืองเชียงราย
7. พระธาตุจอมสัก อ.เมืองเชียงราย 8. พระธาตุจอมจันทร์ อ.แม่จัน
9. พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน  

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ไหว้พระเก้าจอม

ทัวร์เต็มวัน (รถตู้) สอบถามราคา! โทรสายด่วนจองทัวร์เชียงราย 081-8854644 (หนุ่ย)