ติดต่อ

ที่อยู่
185/8 หมู่ 4 อุษาสิริศูนย์ราชการ ต.ริมกก
อ.เมือง
จ.เชียงราย
57100
THAILAND
โทรศัพท์เคลื่อนที่
081-8854644
เว็บไซต์

ข้อมูลอื่น ๆ