VDO รวมภาพความประทับใจทัวร์สิบสองปันนา

บทความท่องเที่ยว เชียงราย สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) เชียงตุง-เมืองลา หลวงพระบาง
Post Reply
Sam
Site Admin
Posts: 1786
Joined: Sun Mar 11, 2007 9:03 pm
Contact:

VDO รวมภาพความประทับใจทัวร์สิบสองปันนา

Post by Sam » Tue Mar 15, 2011 8:11 am

ต้องขอบคุณลูกค้าผู้ใจดีของเราที่นอกจากจะให้เราได้บริการนำท่านทัวร์สิบสองปันนาแล้ว ยังได้จัดทำ VDO DVD ประมวลภาพและเรื่องราวความประทับใจระหว่างการเดินทางทัวร์เชียงราย-เชียงของ-สิบสองปันนา ส่งไปรษณีย์มาให้เราเก็บไว้เป็นเครื่องหมายแสดงไมตรีจิตต่อกัน จึงนำมาเผยแพร่ต่อไว้เป็นข้อมูลสำหรับให้ท่านผู้สนใจทัวร์เชียงของ-สิบสองปันนา ด้วยข้อจำกัดของ Youtube จำเป็นต้องแบ่ง VDO นี้ออกเป็นส่วนๆ จำนวน 5 ตอน

VDO 01 นำเสนอภาพคณะเริ่มต้นการเดินทางด้วยมินิทัวร์เชียงรายและต่อด้วยทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นการเดินทางที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ข้ามฝั่งโขงเดินทางผ่านประเทศลาว


VDO 02 หลวงน้ำทา-บ่อเต็น-บ่อหาน-เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)


VDO 03 สิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ หมู่บ้านเผ่าอายหนี่


VDO 04 สิบสองปันนา ฝูงนกยูง การแสดงสัตว์แสนรู้ และโชว์พาราณสีอันเลื่องชื่อ


VDO 05 สิบสองปันนาซิตี้ทัวร์พร้อมโชว์พาราณสี อลังการไฮไลท์ทัวร์สิบสองปันนา